– Vi har valgt tittelen «Arbeiderbevegelse fra krig til fred» og ønsker med det å fokusere på forventninger til, og planer for etterkrigstidens samfunn, forteller førstearkivar Tor Are Johansen fra Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark).

Ni medarbeidere har arbeidet siden nyttår for å lage utstillingen.

Les mer om utstillingen og se utvalgte bilder på frifagbevegelse.no