LO Stat-lederen trekker spesielt fram to ting: at regjeringen fortsetter sin sosiale omfordelingspolitikk fra tidligere statsbudsjett og at Forsvaret er vinneren med 15 milliarder i økning.

- Omfordelingen består i at barnefamilier, mange av dem sliter spesielt i dyrtida som rår nå, får noen ekstra bidrag til husholdningen. Jeg tenker da spesielt på maksprisen i barnehager, som reduseres fra 3000 til 2000 i måneden. Dette er et grep som treffer mange som sliter akkurat nå. Kombinert med andre bidrag, som videreføring av strømstøtte og redusert trygdeavgift vil det avhjelpe situasjonen for mange som sliter akkurat nå.

- Og så er det gledelig at fradraget for fagforeningskontingent når 8000 kroner, legger han til.

Aas er også tilfreds med at Forsvaret ser ut til å bli den den store budsjettvinneren. Han satt selv som medlem i Forsvarskommisjonen, som la fram sin rapport i mai i år. Deres konklusjon var at det er behov for en massiv satsing på Forsvaret, med mer penger, mer personell og mer utstyr. Regjeringen svarer opp med 15 milliarder ekstra på neste års budsjett, samt 100 millioner til Heimevernet.

-Det høres kanskje litt rart ut da når jeg mener at dette bare er en god begynnelse på en nødvendig opptrapping. Men fakta er at det er behov for mer. Mye mer. Vi er i en helt ny sikkerhetspolitisk situasjon i Europa, og det norske Forsvaret har vært sulteforet over mange år. Nå må det satses skikkelig. Det er jeg ganske trygg på at denne regjeringen vil bidra til, sier Aas.

I samme spor viser LO Stat-lederen også til at den største enkeltprioriteringen i budsjettet er bidrag til Ukrainas forsvarskamp og konsekvensene av krigen. Disse utgiftene anslås nå til over 40 milliarder kroner.

- Det høres sikkert mye ut for mange. Men det er helt nødvendig. Ukrainernes forsvarskamp må støttes på alle vis. Samtidig må vi ta vare på alle de som har flyktet, og valgt Norge som en trygg havn, sier Aas.