- Før valget ble vi beskyldt for å svartmale, at det ikke ville bli så ille som vi sa det ville bli. Dessverre var det vi som fikk rett. Det er blitt så ille. Og verre skal det bli, hvis regjeringen fortsetter det løpet de nå har startet, slo hun fast.

VIDEO: Se Tone Rønoldtangens innledning

- Noe av det vi – vi i dette tilfellet omfatter de fleste her i salen – har reagert mest på, er Robert Erikssons forslag til endringer i AML. Både når det gjelder midlertidig tilsetting – og arbeidstidsordninger og meningen var å ha arbeidstid og regjeringens forslag til endringer i AML som ett av hovedtemaene på denne konferansen. Men Robert Eriksson hadde ikke anledning, sa han. Vi kaller det å feige ut, sa hun.

Vi skulle gjerne ha visst hva vi har misforstått når han sier at høringsnotatet som er sendt ut bare inneholder moderate forslag til endringer. At han kunne forklare hvordan han mener at å gi arbeidsgiverne større mulighet til å ansette midlertidig gjør at flere får fast arbeid? Forklare hvorfor han mener at å krympe barnetilleggene til uføretrygdede vil gjøre arbeidsgiverne mer velvillig stemt til de som har nedsatt arbeidsevne?

Men han takket altså nei.

- Nå har jeg ikke hørt at så mange politikere fra H og FrP har vært kritiske til forslaget til endringer i AML. Det har derimot skjedd når det gjelder forslaget til statsbudsjett for 2015.

Det er faktisk så ille at høyrepolitikere melder seg ut av partiet i protest, og at lokale FrP politikere setter sin lit til Venstre og KrF når det gjelder å rette opp den usosiale profilen i budsjettet.

Det vi har sett av regjeringens politikk til nå, viser en retning som hvis de får holde på lenge nok, vil medføre at det velferdssamfunnet som møysommelig er bygget opp over årtier, vil forvitre, sa Rønoldtangen.