Rønoldtangen mener at Høyre/FrP-regjeringens ideologisk drevne prosjekt fører til at velferdsstaten er i ferd med å bygges ned. Hun peker på at regjeringen legger til rette for privatisering, utskilling, oppsplitting og salg av statlige virksomheter. -

På denne måten svekkes og undergraves velferdsstaten, slo Rønoldtangen fast. - Disse «reformene» skjer uten skikkelige utredninger av konsekvensene, det handler kun om ideologi, la hun til.

I sin siste tale som LO Stat-leder oppfordret Rønoldtangen de tillitsvalgte og LO Stats forbund til å engasjere seg i den kommende valgkampen.

- Som tillitsvalgte i offentlig sektor har vi en plikt til arbeide mot nedbyggingen av velferdsstaten og angrepene på den norske modellen. Den beste måten å gjøre det på, er å bidra til at de blåblå må forlate regjeringskontorene i september neste år. Det gjør vi ved å delta aktivt i valgkampen,  og sørge for at vi får en regjering som er med oss, ikke mot oss, sa Rønoldtangen.

Hun ramset videre opp fra den blåblå regjeringens mange privatiseringsprosjekt, blant annet i NSB og Forsvaret.

LO Stat-lederen viste til en ny rapport fra AFI (Arbeidsforskningsinstituttet). Den viser at ansattes innflytelse på egen arbeidssituasjon svekket de siste årene. Minst innflytelse har ansatte i staten.

- Dette er en konsekvens av villet politikk fra regjeringens side. De ønsker mer makt og myndighet til arbeidsgiverne, på bekostning av arbeidstakerorganisasjonene og deres tillitsvalgte De ønsker å gi arbeidsgiverne sterkere forhandlingsfullmakt og økt styringsrett lokalt.

- Spesielt angriper de særreglene statsansatte har i lovgivningen, som de mener står i veien for «nødvendige tilpasninger av virksomhetenes effektive bruk av statens ressurser».

- Dette høres fint ut.  Men det hadde vært mer realt å sagt det som det er: Arbeidstakerne har for stor makt. Den må reduseres, slo hun fast.