– Mange av sakene som kommer på bordet til tillitsvalgte viser at medbestemmelse og involvering er uteglemt. Bevisst eller ubevisst? Jeg er av den oppfatning at få lærersteder i Norge lærer fra seg at vi har en samarbeidsmodell mellom arbeidsgivere, arbeidstagere og staten, i Norge, sier Anniken Refseth.

Les hele saken på aktuell.no