Albert ble født i Sælbu 28. august 1925. Han gjennomførte befalsskolen i Fredrikstad i 1946. Han tjenestegjorde flere år i HMKG og var med i tre Tysklandsbrigader. Det var derfor naturlig at han var med å opprette brigaden i Nord-Norge. Han tjenestegjorde både som jeger-troppssjef og stabskompanisjef. Det var på Setermoen han fikk øynene opp for organisasjonsarbeidet. Han var med å opprette Setermoens Befalslag, og ble dets første formann. 
 
I 1959 ble han beordret til Steinkjer som administrasjonsoffiser. Samme år var Albert utsending til Landsmøtet i Norges  Befalslag og ble der valgt inn i Landsstyret. På Landsmøtet i 1963 ble Albert  Uglem valgt til formann i Norges Befalslag. Han var det fram til 1972 da han ble valgt til nestleder i Statstjenestemannskartellet. I 1974 ble han enstemmig valgt til kartellformann. Den posisjonen hadde han helt til han gikk av med pensjon i 1982. Da flyttet han tilbake til Sælbu og ble valgt til ordfører. 
 
Albert var under sin tid som Kartelleder fast representant i sekretariatet i LO, en smeltedigel for utviklingen av faglige rettigheter og sosiale vilkår i nasjonen. Han satte store krav til seg selv og sine omgivelser og han var raus med ros til sine medarbeidere. Han var høyt respektert i alle leire. Også av den grunn fikk han utrettet så mye. I 1982 ble major Albert Uglem utnevnt til æresmedlem i Norges Offisersforbund. 
 
Vi lyser fred over Alberts minne og våre varme tanker går til Astrid og resten av familien.
Egil André Aas, leder i LO Stat
Torbjørn Bongo, forbundsleder i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF)