Oppdatering ved midnatt: Partene sitter fortsatt sammen  hos Riksmekleren.

Oppdatering klokken 2100: Det foregår fortsatt mekling. Det gjenstår fortsatt mye arbeid før det blir en avklaring i den ene eller andre retningen.

OBS: Meklingen er underlagt taushetsplikt. Vi er derfor avskåret fra å formidle detaljer om det som skjer hos Riksmekleren. Det er det kun mekleren som kan gjøre.

Forrige gang LO Stat, Fellesforbundet og Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) møtte Spekter og ledelsen i AIM-Norway, var i september. Da foreslo mekleren at partene skulle gå hver til sitt og se hva som var mulig, altså en pause i meklingen.Den pausen var over mandag, og nå sitter partene sammen igjen hos Riksmekleren i Oslo.

Under mekling er det Riksmekleren som har ansvaret for all informasjon. Vi er derfor avskåret fra å si noe om bevegelsene disse dagene, men fakta er at det fortsatt var mange uløste problemer da partene møttes mandag.

Meklingen omfatter ca 260 medlemmer i Fellesforbundet og ca 50 i FLT. I tillegg også medlemmer fra Parat (YS).

AIM Norway er et statsforetak, som ble opprettet da Forsvarets hovedverksted på Kjeller ble skilt ut i 2011. Hovedkunden er Forsvaret, og de største oppdragene er knyttet til vedlikehold og modifikasjoner av F-16 og Sea King, men selskapet har også andre oppdrag som vil bli berørt av en eventuell konflikt.

Inntil utskillingen var medlemmene i Fellesforbundet omfattet av Forsvarets verkstedoverenskomst, mens FLTs medlemmer var en del av Hovedtariffavtalen i staten. AIM gikk inn i Spekter i 2012, og partene ble i første omgang enig om å videreføre gjeldene avtale fram til fjorårets tariffrevisjon. Der ble man ikke enig om noen ny overenskomst, og dermed gikk turen til Riksmekleren.

- Det er to omfattende overenskomster som skal revideres. Våre forbund ønsker naturligvis å videreføre gjeldende rettigheter, tilpasset Spekters avtalesystem, mens arbeidsgivers tilbud vil føre til en ny overenskomst med dårligere lønns- og arbeidsvilkår. Der ligger også stridens kjerne, konstaterte LO Stats forhandlingsleder, Lise Olsen under forrige meklingsrunde.

Her kan du lese mer om saken på frifagbevegelse.no