I Forsvarsbygg blir 364 ansatte sagt opp innen august 2015.

– De fikk bare beskjed om at de ikke lenger skal gjøre jobben de har hatt, noen i 20-30 år, og får heller ikke legge inn anbud og konkurrere om oppdragene. Private skal inn. Det kom som et sjokk, sa Rønoldtangen da hun innledet på LO Stats landskonferanse onsdag.

Flere områder i Forsvaret skal under lupen, som forvaltning av eiendom og materiell, bygg, anlegg og alt innen administrasjon, utdanningsvirksomhet og personellforvaltning.

Les hele saken på aktuell.no