I dag ble det enighet i de sentrale forhandlingene, den såkalte A-delen. Forhandlingene i Spekter-området går over flere etapper. Nå starter forhandlinger ute på den enkelte virksomhet (B-delen). I helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde kalt A2.

Frister for forhandlinger på virksomhetene.

Frist for avslutning av forhandlinger på virksomhetene er 13. mai klokken 12.00. Unntakene er:

  • Område 2, 6 og 8 har frist 6. mai klokken 15.00
  • Område 5 Følger Bussbransjeavtalen med egne frister.
  • Følgende virksomheter i område tas ut av området med frist 22. april klokken 23.59: Teatrene, Musikkselskapet Harmonien, Stavanger symfoniorkester, Kristiansand symfoniorkester, Arktisk Filharmoni, Den Norske Opera & Ballett og Operaen i Kristiansund.
  • For område 10,11 og 13 avtales frister senere. Dette gjelder også for uplasserte virksomheter som enten er helseforetak eller er eid av helseforetak.

Behov for bistand varsles til de sentrale parter fortløpende.

Ingen pensjonsløsning i kultursektoren.

LO Stat og Spekter kom ikke til enighet om pensjoner i kultursektoren. Nå skal det forhandles på virksomhetene, før LO Stat og Spekter går en ny runde.

- For oss var det ingen overraskelse at vi ikke kom til enighet om kjønnsnøytrale og livslange pensjonsytelser i kultursektoren. Nå blir det runder ute på kulturinstitusjonene før vi møter Spekter på nytt 25. april. Kommer vi ikke til enighet der, blir det mekling og mulig streikefare, sier Lise Olsen.

Om forhandlingene.

A-delen gjelder for samtlige virksomheter i Spekter. A-delsforhandlingene danner grunnlaget for forhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del). I B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet. Deretter går oppgjøret tilbake til LO Stat og Spekter (Fase 3). Kommer ikke partene til enighet går lønnsoppgjøret til mekling.

Vedlagt protokoll fra Spekter-forhandlingene. (PDF, 3MB)

Her kan du lese mer om lønn og avtaler i Spekter-området.