Her kan du se hvilke kurs LO Stat gjennomfører og melde deg på, hvis du er medlem i et av våre forbund. Kursene er gratis.

Kurset i konflikthåndtering, vold og trusler i arbeidslivet er et av LO Stats mest populære. Mange har allerede gjennomført det, og enda flere ønsker å få sjansen. Denne gangen ble det avholdt i Fredrikstad med deltakere fra fire fylker.

- Temaet er veldig aktuelt i dagens arbeidsliv. Deltakerne kommer fra NAV, Skatteetaten, Posten, helsesektoren, kriminalomsorgen og NSB.  Kurset var fulltegnet bare 14 dager etter kunngjøringen og mange har jeg dessverre måttet si nei til. Men det kommer nye sjanser, sier LO Stats distriktssekretær i Sarpsborg og kursansvarlig, Vidar- Lorang Larsen.

Kurset tar for seg hvilken rolle og ansvar både ansatte, ledere, verneombud, tillitsvalgte har. Temaer som taktisk kommunikasjon i pressende situasjoner, psykisk og fysisk forberedelser for å forebygge konflikter, oppfølging og ettervern, juridiske begreper, lover og avtaler og ikke minst bevisstgjøring på å unngå fysisk konflikt, håndtering av fysisk konflikt og praktiske øvelser på  frigjøring.

Blant de 35 deltakerne fra statlig og offentlig sektor i fylkene Telemark,  Vestfold, Buskerud og Østfold befant Terje Danielsen seg. Han er til daglig verneombud i Posten i Drammen.

- Vervet mitt som hovedverneombud krever påfyll av kunnskap, og dette temaet er noe jeg ønsker mer kompetanse på. Kurset er flott innrettet med en god veileder i Håvard Nordbø. Jeg syns han systematisk og målrettet gir oss verdifull kunnskap om lovpålagte tiltak og kloke forebyggende grep vi kan ta på våre arbeidsplasser. Syns også vi har hatt gode diskusjoner i plenum  Dette skal jeg absolutt bruke i jobben min i Posten, lød attesten fra Danielsen.