I Spekter er virksomhetene fordelt på 10 områder. Det største er område 9, med 59 virksomheter. I de virksomhetsvise forhandlingene (B-delen) forhandles det lokalt. LO Stat og Spekters rolle her er å prøve å løse flokene hvis partene ber om det. Spekter-avdelingen i LO Stat har nok å henge fingrene i så henseende.

Blant de 25 virksomhetene som trenger hjelp befinner seg blant annet Flytoget, Norsk Tipping og Studentsamskipnadene.

- Dette er utfordrende nok, men ikke et uventet antall. Vi har forsterket Spekter-avdelingen vår med tre av LO Stats distriktssekretærer for å kunne få unna bistandsrundene så raskt som mulig, men mye arbeid blir det på våre folk, sier Eivind Gran.

Neste skritt på veien er det som kalles fase 3-forhandlinger. Er det like fastlåst da, går veien til Riksmekleren. Men hvem som havner der, gjenstår fortsatt å se.