Partene i oppgjøret mellom Spekter/Norlandia og LO Stat/Fagforbundet og Fellesforbundet ble i mars enige om et anbefalt resultat for alle tre områder det ble meklet for. Meklinga omfattet ansatte i barnehager, sykehjem og pasienthotell. Disse forhandlingene var en "overligger" fra 2014, og utgjorde derfor siste rest av fjorårets hovedoppgjør.

I dag ble det klart at uravstemningen blant medlemmene viste et overveldende ja-flertall. Og dermed kunne LO Stat-nestleder Eivind Gran lukke den siste boka.

Det var nok greit, for 15. april innledes årets oppgjør i denne sektoren med A-delsforhandlinger. Gran og hans folk er klar til å gyve løs på arbeidsoppgavene som venter i mellomoppgjøret.

LO Stats medlemsforbund har i dag om lag 52.000 medlemmer i Spekter. I tillegg til store foretak som NSB, Posten, Avinor og NRK, omfattes også helseforetakene og en rekke andre små og mellomstore virksomheter av dette tariffoppgjøret.

I tariffoppgjørene er det etablert et eget forhandlingsutvalg. Dette ledes av Gran.

A-delsforhandlingene danner grunnlaget for de videre forhandlingene på hver enkelt overenskomst (B-del). I helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde kalt A2.