De medlemmene som nå gjør seg klar til konflikt, er fordelt over hele landet, men med et tyngdepunkt i Oslo. Innspurten i meklingen innledes 25. mai klokka 10, og fristen er den 26. ved midnatt.

Utfordrende mekling.

LO Stat-leder Egil André Aas tror det blir en utfordrende mekling siden det var betydelig avstand mellom partene da forhandlingene ble brutt den 29. april.

- Av natur er jeg optimist, og vi møter hos Riksmekleren med ambisjon om å finne en løsning. Samtidig er det slik vi også må forberede oss på det motsatte. Nå har staten fått beskjed om hvordan en eventuell streik vil ramme. Vi har lagt vekt på et uttak som først og fremst rammer arbeidsgiver og ikke publikum, sier Egil André Aas.

Selve meklingen omfattes for øvrig av taushetsplikt. Det er kun Riksmekleren som kan uttale seg om den fram til et endelig resultat foreligger.

Her kan det bli streik.

1752 medlemmer er tatt ut i første fase. Her kan det bli streik: 

 • Arbeids- og sosialdepartementet (Oslo): 27
 • Arbeidstilsynet (Oslo, Tromsø, Trondheim): 12
 • Barne- og familiedepartementet (Oslo): 27
 • Forvarsdepartementet (Oslo): 26
 • Forsvarets regnskapsavdeling (Bergen): 24
 • Forsvarsbygg, prosjekt og utvikling (Bardufoss, Bodø, Hamar, Oslo, Ørland): 20
 • Forsvarsbygg, ressurssenter (Hamar, Harstad, Oslo, Høybuktmoen, Porsanger, Setermoen, Stavanger): 33
 • Forsvarsbygg (Trønderlag, Oslo, Harstad, Elverum): 9
 • Forsvarsmateriell (Hovemoen, Haakonsvern, Kjeller, Kolsås, Oslo, Ramsund): 71
 • Helse- og omsorgsdepartementet (Oslo): 20
 • Justis- og beredskapsdepartementet (Oslo): 10
 • Politietaten, Namsfogden (Oslo, Sandnes, Stavanger, Tromsø, Karlsøy, Trondheim): 60
 • Utlendingsdirektoratet, UDI (Oslo, Gjøvik, Tronndheim, Narvik, Kristiansand, Bergen): 244
 • Kriminalomsorgsdirektoratet (Horten, Lillestrøm): 30
 • Kriminalomsorgen (Trondheim, Viken, Innlandet, Bergen, Rogaland, Vestfold og Telemark): 46
 • Klima- og miljødepartementet (Oslo): 58
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Oslo): 83
 • Kulturdepartementet (Oslo): 35
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet (Oslo): 17
 • Lotteri- og stiftelsestilsynet (Førde): 5
 • Nasjonalbiblioteket (Mo i Rana, Oslo): 175
 • Språkrådet (Oslo) 20
 • Kunnskapsdepartementet (Oslo): 80
 • Utdanningsdirektoratet (Hamar, Molde, Oslo, Tromsø): 92
 • Landbruks- og matdepartementet (Oslo): 80
 • Nærings- og fiskeridepartementet (Oslo): 37
 • Olje- og energidepartementet (Oslo): 14
 • Oljedirektoratet (Stavanger): 41
 • Samferdselsdepartementet (Oslo): 25
 • Statens Vegvesen, trafikant og kjøretøy (Svinesund): 14
 • Utenriksdepartementet (Oslo): 337
 • Norec, Fredskorpset (Førde): 8