Opptellingen viser at det var samlet inn1.230.000 kroner etter at LO Stats leder Tone Rønoldtangen og LO-leder Roar Flåthen hadde bidratt på vegne av organisasjonene i formiddag.

De fleste forbundene har gitt og Norsk Folkehjelp håper på at stafetten kan fortsette ute i klubber og foreninger.

Les mer på frifagbevegelse.no