AU, LO Stat Nordland

 

Kari B. Sandnes, Fagforbundet (leder) E-post

Kåre Nerdal, Fellesforbundet (nestleder) E-post

Monica Andersen, NFF (medlem) E-post

Kjetil Mathisen, NTL (medlem) E-post

Ståle Torstensen, NTL (vara) E-post

 

Distriktssekretær:

Ann-Kristin Moldjord
Epost: ann-kristin.moldjord@lostat.no
Tlf: 481 98 661