Arbeidstaker som ansettes som funksjonær i:

  1. den organisasjon vedkommende er medlem av
  2. en annen organisasjon innen samme hovedsammenslutning
  3. hovedsammenslutningen eller hovedorganisasjonen

har rett til permisjon uten lønn i inntil 3 år. 

Spørsmål om ytterligere permisjon, avgjøres av ansettelsesmyndigheten i hvert enkelt tilfelle.