Den øverste leder i virksomheten og øverste leder av personalfunksjonen skal ikke tas ut i streik.