- Det er svært uheldig at en lov som regulerer stillingsvernet til 166 000 arbeidstakere blir gjenstand for et arbeid av så dårlig kvalitet. Dette står i motsetning til ønsket om å vedta en lov som står seg over tid, sier Aas.

Lovforslaget vil svekke tjenestemennenes rettigheter på viktige punkter, og på noen områder skape en svakere rettsstilling enn i arbeidslivet for øvrig, mener han. 

- Etter vår oppfatning løser ikke dette utfordringen med høy midlertidighet i staten, og i tillegg svekkes stillingsvernet, sier Aas til frifagbevegelse.

Les hele saken på frifagbevegelse