Som følge av den ekstraordinære samfunnssituasjonen grunnet koronapandemien, har partene i frontfagsoppgjøret tatt pause i de pågående lønnsforhandlingene.

Industrien har i mesteparten av etterkrigstiden vært retningsgivende for øvrige tariffområder i lønnsforhandlingene i Norge.

Opplegget for forhandlingene bygger på at lønnsveksten må tilpasses det konkurranseutsatt sektor over tid kan leve med. Dette ivaretas ved at avtaleområder med stort innslag av konkurranseutsatte virksomheter forhandler først, og dette kalles "frontfaget". Resultatet herfra virker som en norm for andre avtaleområder. Systemet med frontfag og koordinering utgjør frontfagsmodellen.

Hovedtariffavtalene mellom staten og LO Stat, Unio og YS Stat, og hovedtariffavtalen mellom staten og Akademikerne, er egentlig sagt opp og utløper 30. april 2020.

Men nå er altså partene blitt enige om at gjeldende hovedtariffavtaler videreføres og utløper uten oppsigelse, 15. september 2020.

-Koronaepidemien har slått inn i norsk økonomi med full tyngde. Vi får daglige meldinger om virksomheter som går over ende eller må permittere i stor skala. Derfor ville det ha vært meningsløst om vi skulle forhandle mens frontfaget ikke gjør det, sier LO Stat-leder Egil André Aas.