LO brøt i dag meklingen i LO/NHO-området Fra 7. april kl 24.00 inntrer konflikt dersom meklingen, ledet av Riksmekler Kari Gjesteby ikke fører fram.

En eventuell streik iverksettes fra arbeidstidens begynnelse mandag 8. april kl 06.00. Skift- og turnusarbeid som er påbegynt før kl 24.00 den 7. april avsluttes senest kl 06.00.

Konflikten omfatter nærmere i første omgang 15 500 av LOs medlemmer i privat sektor. LO har levert lister over samtlige som blir berørt til Riksmekleren. Dersom konflikten iverksettes, vil omfanget av streiken trappes opp til å gjelde en enda større del av LOs medlemmer. Opptrapping må varsles fire dager før iverksetting.

LO har krevd at alle skal ha tillegg som opprettholder kjøpekraften, og særskilte lav- og likelønnstillegg. 

LO har i forhandlinger og mekling lagt til grunn et lønnsoppgjør som tar hensyn til norsk økonomi og arbeidsplasser og konstaterer at det har vært mangel på framdrift under meklingen, noe som førte til at de i dag begjærte meklingen avbrutt.