LO Stat iverksetter streik for det andre uttaket i den pågående streiken onsdag 30. mai kl.0600. Fase II uttaket omfatter 1292 arbeidstakere, og kommer i tillegg til de som allerede er ute i streik.

 

Arbeidsdepartementet (AD)

Enhet

Sted

Antall

Departementet

Oslo

1

NAV

Arbeidslivssenteret

Arbeidslivssenteret

Fylkesadm.

 

Stavanger

Trondheim

Trondheim

 

1

5

14

Totalt

 

21

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD)

Enhet

Sted

Antall

Bufetat

Trondheim og Jæren

13

Buf-dir

Oslo

1

 

 

Antall 14

 

Finansdepartementet (FIN)

Enhet

Sted

Antall

Skatt vest

Stavanger

1

SSB

Oslo

1

Skatt Øst

 

Oslo

1

 

 

Antall 3

 

Fiskeri- og

kystdepartementet (FKD)

Enhet

Sted

Antall

Havforskningsinstituttet

Tromsø

6

Departement

Oslo

1

 

 

Antall 7

                                              

Fornyings-, admistrasjons- og kirkedepartementet (FAD)

Enhet

Sted

Antall

Departementet

Oslo

1

 

Forsvarsdepartementet

Enhet

Sted

Antall

Departementet

Oslo

45

                                              

Helse- og omsorgsdepartementet

Enhet

Sted

Antall

Departementet

Oslo

24

Helsedirektoratet

Oslo

134

Totalt

 

158

                                              

Justis- og beredskapsdepartementet(JD)

Enhet

Sted

Antall

Politidirektoratet

 

2

Kriminalomsorgen

 

75

Totalt

 

77

 

Kommunal – og regionaldepartementet(KRD)

Enhet

Sted

Antall

Departementet

 

68

 

Kunnskapsdepartementet (KD)

Enhet

Sted

Antall

Departementet

Oslo

3

Universitetet

Tromsø

10

Utdanningsdirektoratet

Oslo

87

NOKUT

Oslo

20

VOX

Oslo

33

NTNU

Trondheim

1

HiOA

Oslo

3

Totalt

 

157

 

Landbruks- og matdepartementet (LMD)

Enhet

Sted

Antall

Departementet

Oslo

25

 

Miljøverndepartementet (MD)

Enhet

Sted

Antall

Departementet

Oslo

50

Klima- og forurensningsdirektoratet

 

Oslo

 

61

Total

 

111

 

Olje- og energidepartementet

(OED)

Enhet

Sted

Antall

Oljedirektoratet

Stavanger

2

 

Samferdselsdepartementet (SD)

Enhet

Sted

Antall

Vegdirektoratet

Oslo

103

Vegetaten 

Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim

 

 

165

 

 

Antall 268

 

Utenriksdepartementet (UD)

Enhet

Sted

Antall

Departementet

Oslo

286

NORAD

Oslo

49

Totalt

 

335