Konferansene vil denne gang bli avholdt som åtte dagskonferanser på følgende steder og tidspunkt:

  • Bodø,                         23. oktober
  • Tromsø,                     24. oktober
  • Tønsberg,                  24. oktober
  • Oslo,                          25. oktober
  • Hamar,                      26. oktober
  • Stavanger,                 30. oktober
  • Bergen,                      31. oktober
  • Trondheim,               31. oktober.

Målgruppe for konferansene er tillitsvalgte som er involvert i tariffoppgjøret i lokale forhandlinger, og representanter fra forbundene sentralt.

I tillegg til å debattere hovedtariffoppgjøret 2018 i staten, vil konferansene fokusere på aktuelle politiske saker i dette tariffområdet.

I forhold til Spekter-områdene vil det bli avholdt to dagskonferanser, en for sykehusområdene og en for de andre overenskomstområdene. Disse vil bli avholdt i mars 2018, og egen invitasjon til disse vil bli sendt ut i god tid. I tillegg til disse konferansene, tilbyr vi i LO Stat oss å delta på forbundenes egne tariffkonferanser i deres Spekterområder, både med faglig innhold og økonomisk støtte til gjennomføring.

Det vil også denne gangen bli laget et bakgrunnshefte med faktastoff om tariffrevisjonen. Videre utarbeider vi egne temaark som peker på utfordringer knyttet til neste års hovedoppgjør i staten og i Spekterområdene. Materiellet vil bli tilgjengelig tidlig i oktober, slik at det kan benyttes i forbundene og foreningenes egne forberedelser til tariffdebatten

Påmelding sendes innen 9. oktober 2017. Det er ønskelig at deltakernes adresser og telefonnummer oppgis i tilfelle det må meldes fra om endringer. Det må også framgå hvilket konferansested en skal delta på.

Påmelding skal gjøres elektronisk til det aktuelle distriktskontoret, og sendes

For konferansen på Thon Nordlys Hotell i Bodø 23. oktober, til

lostat.bodo@lostat.no

For konferansen på Clarion Hotel The Edge i Tromsø 24. oktober, til

lostat.tromso@lostat.no

For konferansen på Quality Klubben hotell i Tønsberg 24. oktober, til

vidar.larsen@lostat.no

For konferansene i Møllergata 10 i Oslo 25. oktober, og

på First Hotel Victoria i Hamar 26. oktober, til

arild.kjempekjenn@lostat.no

For konferansen på Sandnes Quality Residence i Sandnes 30. oktober, til

odd.henriksen@lostat.no

For konferansen på Scandic Bergen City i Bergen 31. oktober, til

merethe.engstrom@lostat.no

For konferansen på Best Western Nova i Trondheim 31. oktober, til

lostat.trondheim@lostat.no .

Ytterligere informasjon vil bli utsendt fra det enkelte distriktskontor, og eventuelle spørsmål om konferansene kan rettes til distriktssekretærene.

Det blir sendt ut informasjon i eget brev vedrørende tariffkonferanser for Spekter-områdene.