Natt til 24 mai kastet Riksmekler Kari Gjesteby kortene. Dermed gikk nærmere 10.000 statstilsatte fra LO Stat, Unio og YS Stat over hele landet ut i konflikt. Streiken varte i 9 dager før den ble avsluttet etter frivillig mekling.

Her er kortversjonen av resultatet og LO Stats leder Tone Rønoldtangens kommentar:

Litt mer interessert enn de fleste?

Her er NTLs oppsummering og de viktigste dokumentene samlet på en side:

www.lostat.no finner du en bred dekning av streiken - dag for dag. Med mye lesestoff fra aktiviteten landet rundt:

Her finner du Aktuells/frifagbevegelses redaksjonelle dekning av konflikten:

Bare se på bilder? Her finner du /Aktuells/frifagbevegelses fotosamling: og her en fotosamling fra den store markeringen på Youngstorget den 30. mai: