Kurset er myntet på tillitsvalgte i LO Stats forbund i staten og Spekter. Kursdeltakerne skal lære gangen i et tariffoppgjør. Dette berører begrepsbruk, hvem forhandler, hvilke krav kan stilles, hva regulerer lønna vår og ytre og indre påvirkninger.

Deltakerne får vite mer om hovedavtalen i staten, hovedtariffavtalen i staten, tjenestetvistloven og særavtaler, hovedavtalen i Spekter, overenskomster A-del og B-del, arbeidstvistloven og særavtaler.

Dessuten om frontfagsmodellen, statens beregningsutvalg (SBU) og teknisk beregningsutvalg (TBU).

Også kunnskap om arbeidskonflikt er tema. Med følgende punkter:

  • Hva er streik?
  • Informasjon og kommunikasjon når streik er faktum.
  • Streikeuttak; dispensasjoner, unntak.
  • Streikestøtte.
  • Praktisk gjennomføring ved en eventuell streik regionalt og lokalt.
  • Konsekvenser av en streik: permitteringer/lockout.

Ved å følge denne lenken: http://www.lostat.no/fylkeskartell/category119.html kan du gå inn på nettsidene til ditt fylkeskartell og sjekke hvor og når kurset gjennomføres og melde deg på.