- Det er feil å si at vi gleder oss til å streike. Det gjør ingen, men dette er en del av det å være organisert, konstaterte gjengen foran Politidirektoratet. De hadde rigget seg til med de karakteristiske gule vestene og var tross alt glad for at sola skinte denne første streikedagen.

Litt lenger østover i Oslo ligger Skatt Øst. Over 1000 tilsatte i skatteetaten over hele landet er tatt ut i fase 1. Foran det moderne hovedkontoret i Schweigaardsgate har et titalls av dem benket seg i det vakre maiværet. Myndig sjef for det hele er streikeleder Per-Arne Reum. Han gir kollegaene godkjent og vel så det for innsatsen den første dagen.

- Det er et flott engasjement og stor streikelyst her. Merker du det ikke? smiler han. Og joda. Noen litt mer tilbakelente enn andre, men alle en del av den første streiken i staten på 28 år.

- Hemmeligheten er planleggingen på forhånd. Da vi fikk beskjed om at det ville bli konflikt, trykket vi på knappen, sier Reum. Han sier at dialog med arbeidsgiver på forhånd er viktig for å unngå misforståelser.

- Samtidig er all hemmeligheten som preger forhandlinger og meklinger en utfordring. For det har ikke vært mulig å gi nok informasjon om krav og streikegrunnlag. Det skulle jeg gjerne sett at ble ordnet til neste gang, sier han.

I et nykjøpt soltelt sitter Øystein Nysetvoll, Bente Olestad og Eva Nygård og er streikevakter i skyggen. De vil ikke klage over varmen. For hvis aklternativet er å være streikevakt i regn og kaldvær, er det ikke tvil om hva de velger. Soleklart!