Etter nesten tre timer på overtid, ble det klart at Riksmekler Kari Gjesteby ikke hadde grunnlag for å legge fram en skisse som partene kunne godta. Et enstemmig forhandlingsutvalg stilte seg bak beslutningen om å iverksette streik for nesten 3400 medlemmer i LO Stats forbund.

Siste gang en streik i staten brøt ut, var for nøyaktig 28 år siden.

- Det er mer enn noe annet et bevis på at vi ikke tar lett på det å bruke det mektige streikevåpenet, men denne gangen var det ingen vei utenom, sier Tone Rønoldtangen.

Streiken i staten brøt ut fordi:

  • LO Stat krevde moderate tillegg på nivå med resten av arbeidslivet. Tilbudet var betydelig under det andre allerede har fått.
  • Staten sa nei til å rette opp det lønnsmessige etterslepet de statstilsatte har opparbeidet.
  • Vi ikke fikk gjennomslag for bedre rettigheter for innleide vikarer, til tross for at andre sektorer har fått dette.
  • Staten aldri kom med noe tilbud om å øke tilleggene for ubekvem arbeidstid. Betalt arbeid på kveld og i helger var et viktig krav for LO Stats medlemmer.

- Det er ikke slik at vi har krevd mer enn andre. Statens tilbud ligger under det frontfagets totalramme vil bli når de lokale forhandlingene er gjennomført. Dette har skjedd flere år tidligere og er hovedårsaken til at statstilsatte har opparbeidet et lønnsetterslep, sier Rønoldtangen.

- Dessverre har vi denne gangen opplevd en motpart som på viktige områder møter oss med krav som bryter med prioriteringer som våre medlemmer har gjort. Derfor var det umulig for oss å komme til enighet, sier Rønoldtangen.

Her finner du LO Stats strei (DOCX, 21KB)keuttak nummer 1 (DOCX, 21KB)
Streiken vil bli trappet opp relativt raskt. Streikeuttak nummer 2 vil bli kommunisert ut når det foreligger.


For ytterligere kommentarer:
Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat: 930 05 183
Stein Erik Syrstad, Informasjonssjef: 906 89 882