Aas mener forslaget til ny lov om statens ansatte vil svekke arbeidstakerrettighetene på flere områder og øke arbeidsgivers styringsrett på bekostning av det balanseforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som ligger i dagens lov.  Forslagene vil samlet sett bety en vesentlig svekkelse av tjenestemennenes stillingsvern.

- Og dette skjer etter en saksbehandling som er helt uhørt. Regjeringen har det så travelt med å presse dette igjennom at de ønsker å gjøre endringene ved forskrifter -før en ny lov vedtas i Stortinget. Dette er helt motsatt av hvordan lovendringer skjer i Norge. Dette bryter med all tidligere praksis, sier han.

Dagens Tjenestemannslov trådte i kraft i 1983, men har røtter helt tilbake til 1918. Den har vært gjenstand for flere "oppdateringer" og endringer i årenes løp, men det som nå er i ferd med å skje er en rasering av loven, mener han. 

Det er spesielt de foreslåtte endringene når det gjelder tilsetting og oppsigelse som får Aas til å reagere så sterkt.

- Her forrykkes et partsforhold som har fungert godt i flere tiår. Tjenestemannsloven ble innført i sin tid for å sikre tjenestemennenes uavhengighet - under skiftende regjeringer. Nå bevilger regjeringen seg selv vide fullmakter til å skalte og valte med sine ansatte. Får de gjennomslag for dette, vil statsansatte faktisk ha mindre innflytelse og dårligere vern enn resten av arbeidslivet.

Aas mener at de foreslåtte endringene føyer seg inn i rekken av regjeringens angrep på vanlige arbeidstakere og deres opparbeidede rettigheter.

- Slik sett er jeg ikke overrasket over at de kommer med dette nå. De har jo snakka om å klemme så mye ut av tannkremtuben som mulig før de må forlate regjeringskontorene. Jeg opplever dette som så uansvarlig at jeg oppfordrer dem til å tenke seg om en gang til, sier Aas.