Dette dolumentet gir veiledning og beskriver retningslinjer ved omstillingsarbeid. Her gis en orientering om hvilke rammebetingelser som finnes i form av lover, forskrifter og tariffavtaler. Det gir også en oversikt over hvilke virkemidler som kan nyttes i omstillingsarbeidet.

Videre gir retningslinjene også en orientering om hvilke prosesser som skal og kan iverksettes i fornyingsarbeidet, og i større og mindre omstillingsprosesser. 

Heftet kan lastes ned fra våre avtalesider