Mellomoppgjøret i staten innledes i dag. LO Stat krever kjøpekraftforbedring for alle medlemmene, og lover samtidig kamp for et statlig lønns- og forhandlingssystem under press.

På grunn av sterk prisvekst i 2016 opplevde svært mange statstilsatte at de fikk redusert kjøpekraft. LO Stat krever derfor at oppgjøret i 2017 må gi reallønnsvekst for sine medlemmer og at man samtidig sikrer en rettferdig fordeling. Dette er mulig innenfor frontfagets rammer.

- Det er i mellomoppgjørene man skal rette opp skjevheter i tariffperioden. Derfor er det naturlig at dette er et hovedkrav når det gjelder økonomi, sier LO Stat-leder Egil André Aas.
LO Stat krever at de disponible midlene i all hovedsak gis som sentrale generelle tillegg på hovedlønnstabellen (A-tabellen).  Tiltak for lavlønte og likelønn vil bli prioritert. 

- Det er ikke bare størrelsen på lønnsmidlene det handler om i et tariffoppgjør. Fordelingen er vel så viktig. Vi mener at vi har god bakgrunn for å slå fast at et stort generelt tillegg til alle er nødvendig for å sikre en rettferdig fordeling. Men så vet vi også at vi må forholde oss til parter som ønsker en annen innretning, der mest mulig, eller til og med alt, skal forhandles om lokalt. Det blir en av hoveddiskusjonene også i år, sier han.

Det spesielle med årets mellomoppgjør er at også lønns- og forhandlingssystemet i staten er et tema. 2016 inngikk staten en egen hovedtariffavtale med Akademikerne, som er ulik de avtalene LO Stat, YS Stat og Unio inngikk. Partene ble samtidig enig om å utrede mulighetsrommet i nytt lønns- og forhandlingssystem, som altså nå blir et forhandlingstema.

Aas peker på at konsekvensene av de endringer som skjedde i 2016 er ikke evaluert godt nok, og at det må skje før man foretar ytterligere endringer.

- De tilbakemeldingene vi har fått fra våre tillitsvalgte og medlemmer når det gjelder effekter og konsekvenser av endringene spriker i flere retninger.  LO Stat mener det er uansvarlig å gjennomføre ytterligere store endringer i lønns- og forhandlingssystemet før det som er gjort er evaluert, sier Aas.

Han tror det blir utfordrende forhandlinger fram mot fristen 30. april ved midnatt.

- Vi vil bruke tiden godt frem til da for å få til en forhandlingsløsning. Det er vårt hovedmål nå, men vi forbereder oss selvfølgelig også på at så ikke skjer, med de følgene det måtte få, sier LO Stat-lederen. De detaljerte økonomiske kravene vil bli overlevert staten på et senere tidspunkt.

Kontaktpersoner for ytterligere kommentarer:
Leder i LO Stat, Egil André Aas 928 40 455
Informasjonssjef, Stein Syrstad: 906 89 882