Det staten og Riksmekleren i dag har fått, er det som kalles et områdevarsel. Dette er den første beskjeden til arbeidsgiver om hvor en streik vil ramme. Det gir bare et totalantall, og hvilke departementer, etater og virksomheter som blir berørt i løpet av en eventuell konflikt. 16 mai får arbeidsgiver en mer detaljert oversikt. Også de andre hovedsammenslutningene leverer et slikt forhåndsvarsel.

En eventuell streik vil bli iverksatt klokken 06.00 den 24. mai.

– Vi var villig til å finne en god løsning i forhandlinger. Men staten ville åpenbart til Riksmekleren i år også. Så da får vi ta turen dit, sa LO Stat-leder Egil André Aas da LO Stat brøt forhandlingene den 30. april.

Her er oversikten:

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

Barne- og familiedepartementet:

Barne- og familiedepartementet

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet:

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

Energidepartementet:

Energidepartementet

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Havindustritilsynet

Sokkeldirektoratet

Finansdepartementet:

Finansdepartementet

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Skatteetaten

Helse- og omsorgsdepartementet:

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet:

Justis- og beredskapsdepartementet

Domstolene

Kriminalomsorgen

Klima- og miljødepartementet:

Klima- og miljødepartementet

Miljødirektoratet

Kommunal- og distriktsdepartementet:

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kultur- og likestillingsdepartementet:

Kultur- og likestillingsdepartementet

Kunnskapsdepartementet:

Kunnskapsdepartementet

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Høgskolen på Vestlandet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

OsloMet - storbyuniversitetet

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Landbruks- og matdepartementet:

Landbruks- og matdepartementet

Mattilsynet

Nærings- og fiskeridepartementet:

Nærings- og fiskeridepartementet

Kystverket

Samferdselsdepartementet:

Samferdselsdepartementet

Statens Vegvesen

Utenriksdepartementet:

Utenriksdepartementet