Se oppdatert navneliste for streikeuttaket, fase 1 (PDF) (194KB)

- Det blir en krevende innspurt, og vi kommer naturligvis til å gjøre hva vi kan for å unngå konflikt, men vi må også forberede oss på det motsatte, sier Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat. Hun slår fast at hun på grunn av taushetsplikten ikke kan røpe detaljer fra selve meklingen.

- Dette er et normalt første uttak, sier sekretær Anniken Refseth i LO Stat. Hun har hovedansvaret for koordineringen av streiken, men det er i stor grad de berørte forbundene som har ansvar for gjennomføringen. Hun minner om at ordningen egentlig innebærer at alle medlemmene er omfattet av en eventuell streik, men at bare deler av medlemmene forlater jobbene sine.

Høyskolen i Oslo og Akershus er med sine 341 medlemmer sterkest representert i det første uttaket. Utenriksdepartementet følger så med 274. Skattekontorer og NAV har også ganske mange i uttaket. Dessuten er Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som er LO Stats formelle motpart  berørt. 73 LO-organiserte i Jan Tore Sanners departement er plukket ut. Også medlemmer i Oslo fengsel og i Bispedømmerådet vil måtte ta på seg gule streikevester hvis meklingen havarerer.

Utenfor Oslo er det kun Mo i Rana som er berørt av det første uttaket.