En ting kan fastslås: Folk flest er ikke like entusiastisk før et tariffoppgjør som tillitsvalgte i fagbevegelsen er. Langdryge forhandlinger, motvillige motparter, nattarbeid hos Riksmekleren og i verste fall streik, trigger tillitsvalgte til dyst. For LO Stat er tarifforhandlinger dessuten den mest sentrale oppgaven. Derfor er det med spenning og forventning LO Stats leder gjør de siste forberedelsene før torsdagens overevering av krav i Fornyings,- administrasjons,- og kirkedepartementet.

- Enhver forhandling har sin egen dynamikk. Det er umulig på forhånd å spå om hvordan den vil arte seg. Men vi går naturligvis inn i alle forhandlinger med et mål om å finne en løsning, sier Rønoldtangen dagen før dagen. Forhandlingsutvalget, som består av de berørte forbund, har akkurat sagt sitt om kravdokumentet. Nå gjenstår bare noen små detaljer før man kan slå fast at tariffoppgjøret 2012 er i full gang.

Forhandlingsfristen i staten er klokka 2400 natt til 1. mai. Fører ikke de fram vil oppgjøret bli en sak for Riksmekleren i mai.

Forhandlingene i Spekter starter 18. april.

Her kan du lese mer om detaljer og spilleregler i tariffoppgjøret i staten og Spekter