Da budsjettinnstillingen fra Kommunal- og forvaltningskomiteen ble behandlet i Stortinget tirsdag, foreslo Fremskrittspartiet å kutte til sammen 83 millioner kroner i ordningen for opplæring og skolering av tillitsvalgte i statlig sektor. Forslaget, hvis det blir vedtatt, vil true hele trepartssamarbeidet i staten.

- Et tøvete forslag som må basere seg på en serie av misforståelser fra partiet og stortingsrepresentant Gjermund  Hagesæter, mener LO Stat-leder Tone Rønoldtangen.

- Ordningen med skolering av tillitsvalgte er en del av tariffavtalen i staten. Den ble det enighet om i juni. Det er derfor sjokkerende at FrP nå prøver seg med et kutt. Vi kan rett og slett ikke ta dem seriøst, sier LO Stat-leder Tone Rønoldtangen.

Rønoldtangen reagerer ikke bare på uryddigheten, men også på selve innholdet i forslaget.

- De begrunner det med at det er behov en mer effektiv drift av offentlig sektor. Og da har de altså valgt seg denne ordningen. Både vi og vår arbeidsgiver vet jo at skolerte tillitsvalgte er et fortrinn i trepartssamarbeidet. Det er ikke i noens interesse å rasere tillitsvalgtsordningen, slår hun fast.

Hun minner om at hun selv for bare tre uker siden foreslo et eget eget prosjekt der partene i staten skal se med friske øyne på fornyelse og utvikling i staten. Et forslag som ble fulgt opp seinest denne uka da statsminister Jens Stoltenberg inviterte partene til et første møte over jul.

Hun mener Hagesæter bør si det som det er: Det er fagforeningenes innflytelse FrP vil redusere.

- Men da skjønner de lite av den rollen våre tillitsvalgte har. Fornyelse i staten fordrer et balansert partsforhold og tillitsvalgte med kunnskap. Skulle FrPs forslag bli gjennomført, ville det virke helt mot sin hensikt, mener Rønoldtangen.

Hun får støtte fra arbeidsgiversiden i staten, representert ved statsråd Rigmor Aasrud.

 - For det første er en fjerning av disse midlene brudd på tariffavtalen. Et annet poeng er at det vil føre til en fullstendig rasering av arbeidet med opplæring og utvikling av tillitsvalgte innenfor statlig sektor som omfatter 150.000 ansatte i det statlige tariffområdet, sier statsråden til ANB.