LO Stat arrangerer tariffkonferansene høsten 2013 etter samme modell som før forrige tariff-revisjon. Det innebærer at de avholder en dagskonferanse i Oslo 16. oktober, og sju konferanser over 2 dager på følgende steder og tidspunkt:

• Tønsberg, 21. – 22. oktober

• Bergen, 21. – 22. oktober

• Trondheim, 23. – 24. oktober

• Sandnes, 23. – 24. oktober

• Tromsø, 28. – 29. oktober

• Hamar, 28. – 29. oktober

• Bodø, 30. – 31. oktober.

Målgruppe for konferansene er tillitsvalgte som er involvert i tariffrevisjonen/lokale forhandlinger, og representanter fra forbundene sentralt.

I tillegg til å debattere tariffrevisjonen 2012 i staten og Spekterområdene, vil konferansene fokusere på et tariff-faglig tema. Hva dette blir besluttes først når utfallet av høstens stortingsvalg er klart. Da vet man mer om hvilke problemstillinger som blir aktuelle med bakgrunn i valget.

Det vil også denne gangen bli laget et bakgrunnshefte med faktastoff om tariffrevisjonen. Videre utarbeides egne temaark som peker på utfordringer knyttet til neste års hovedoppgjør og spesialtemaet. Dette materiellet sendes ut via forbundskontorene og LO Stats distriktssekretærer tidlig oktober, slik at det kan benyttes i forbundene og foreningenes egne forberedelser til tariffdebatten.

LO Stat kommer senere tilbake med mer informasjon om påmelding til konferansene.