Alle får et generelt tillegg på 1.950 kroner. De som tjener 417.726 kroner eller mindre får et lavtlønnstillegg på 4.875 kroner. LO Stats krav holder seg innenfor rammene av frontfaget, det vil si 2,8 prosent.  Tilleggene gis fra 1. april.

Klart for slitertillegg.

LO Stat har fått fullt gjennomslag for slitertillegg til alle i Spekter-virksomheter med privat AFP. Tillegget er på samme nivå som LO-NHO. Å få innfridd kravet var helt nødvendig for å sikre ansatte med privat AFP like vilkår.

– Vi fremmet krav om slitertillegg tilsvarende LO-NHO-oppgjøret, og fikk fullt gjennomslag. Det betyr at ansatte i Spekter-virksomheter er sikret samme rettigheter som privat sektor, sier Eivind Gran.

Last ned protokoll fra forhandlingene her (PDF, 1MB)

Satsing på fagarbeidere.

LO Stat har i forhandlingene lagt inn krav om å jobbe for å heve yrkesfagenes status. Der er Spekter på bølgelengde.

– Vi vil bidra til å heve yrkesfagenes status. En ting er å snakke varmt om viktigheten av yrkesfag. Dette punktet viser at arbeidsgiverne tar fagarbeidere på alvor, sier Eivind Gran.

Lederlønninger.

LO Stat poengterte under forhandlingene at det forventes moderasjon også blant lederne.

– Vi er blitt enige med Spekter om at lønnsveksten vi avtaler skal være normgivende både for ledere og andre grupper, sier Eivind Gran.

Endringer i områdeinndeling.

Spekter har vært delt inn i 10 områder de siste årene. Nå blir det endringer. Det opprettes tre nye områder, og flere virksomheter flytter områdetilhørighet.

– Vi har ønsket å gjøre forhandlingsmodellen mer forutsigbar og kompakt. Målet er å lage områder der virksomhetene naturlig hører sammen. Vi har delvis fått gjennom vårt syn, og vi vil fortsette på denne jobben i neste hovedoppgjør, forklarer Eivind Gran.

Slik blir den nye inndelingen i Spekter.

 • Område 1: Kultur
 • Område 2: Norges Bank
 • Område 3: Avinor
 • Område 4: Virksomheter med samfunnsoppdrag
 • Område 5: Nettbuss
 • Område 6: NRK
 • Område 7: NSB
 • Område 8: Posten Norge
 • Område 9: Øvrige virksomheter
 • Område 10: Helseforetak med sykehusdrift
 • Område 11: Øvrige helseforetak
 • Område 12: Helse, velferd og oppvekst
 • Område 13: Sykehus med driftsavtaler

Lokale forhandlinger.

Nå starter lokale forhandlingene ute på den enkelte virksomhet (B-delen). Her er fristene for bistand og enighet.

 • Område 1,2,3,4,7,8,9,12 og Bane Nor:
  • Frist for å be om bistand: 27. april klokken 15.00
  • Frist for avslutning: 9. mai klokken 15.00
 • Område 5:
  • Ferdig.
 • Område 6:
  • Frist for å be om bistand: 18. april klokken 15.00
  • Frist for avslutning: 20. april klokken 15.00
 • Område 10,11 og 13:
  • Frister avtales senere

Om forhandlingene.

A-delen gjelder for samtlige virksomheter i Spekter. A-delsforhandlingene danner grunnlaget for tarifforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del). I B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet. Deretter går oppgjøret tilbake til LO Stat og Spekter (Fase 3). Kommer ikke partene til enighet går lønnsoppgjøret til mekling. I helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde kalt A2.

Last ned protokoll fra forhandlingene her (PDF, 1MB)