Etter en dramatisk avslutning av forhandlingene i statsoppgjøret, står staten igjen med en avtale med kun Akademikerne og deres drøyt 30.000 medlemmer. De tre hovedsammenslutningene som sa nei representerer nærmere 100.000 statsansatte.

- Vi ble møtt med en splitt og hersk-teknikk fra statens side. Nå står de igjen med en avtale med Akademikerne. Jeg er svært overrasket over at de i det hele tatt våger å gjøre dette, sier Tone Rønoldtangen.

- De når kanskje et kortsiktig mål, men på lang sikt tror jeg ikke dette er bra, verken for staten som arbeidsgiver, for de statstilsatte eller for brukerne av våre tjenester. Dette er ikke et opplegg som vil føre til at staten vil være en attraktiv arbeidsgiver for alle og ikke bare noen grupper, legger hun til.

Hun tror det blir mange opprørte statstilsatte i 1. maitogene i dag. Og hun føler seg trygg på at hun har medlemmene i ryggen når oppgjøret nå havner på Riksmeklerens bord til uka.

-Akkurat nå er det litt tungt, for det beste er alltid en forhandlingsløsning, men når vi har fått sovet litt på det, er vi klar til det som sikkert blir en tøff mekling, sier Rønoldtangen.