Særavtalen for reiser innenlands, særavtalen om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting og særavtalen for reiser utenlands for statens regning er sentrale avtaler som også benyttes av de fleste i privat sektor. Avtalene forhandles mellom partene i staten.

Det er satsene som er endret nå. 28. februar neste år løper avtalen for reiser innenlands og avtalen om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting ut.

På nyåret starter derfor forhandlingene om disse avtalene i sin helhet.

Du finner de nye satsene på våre avtalesider. Endringene er uthevet.