"Utenlandsavtalen"  gjelder for alle som reiser i oppdrag eller i tjeneste for statens regning, mens forsikringsavtalen gjelder statstilsatte som dør eller blir skadet på oppdrag utlandet.

Du finner avtalene og satsene på våre tariffsider.