Rønoldtangen er forhandlingsleder når mellomoppgjøret i staten starter 20. april, mens Gran har samme rolle i Spekter-oppgjøret, som innledes med A-delsforhandlingene 15. april. Frontfagsmodellen innebærer at resultatet i LO/NHO gir klare føringer i disse forhandlingene.

Ramma på oppgjøret mellom LO og NHO er beregnet til 2,7 prosent. Det skaper utfordringer spesielt i staten, der et høyt lønnsoverheng fra 2014 allerede har "spist opp" det meste.

(Les mer om hva lønnsoverheng er i frifagbevegelses tariffleksikon på nett.)

- Ramma er nok litt lavere enn det jeg forventet, sier Rønoldtangen, men jeg syns det er positivt at de har tatt grep for kvinnedominerte grupper og lavtlønte. Det gir oss noen verktøy å jobbe med når statsoppgjøret innledes, sier Rønoldtangen.

I Spekter er det litt større armslag, siden overhenget er lavere, men Gran regner likevel ikke med enkle forhandlinger når dette oppgjøret videreføres i B-delsforhandlingene.

Oppgjøret mellom LO og NHO kom i mål noen timer før fristen, og blir av de fleste kommentatorene beskrevet som et solidarisk oppgjør. NHO og en haug økonomer er fornøyd med at det blir et moderat oppgjør. LO er det samme, men er også opptatt av at det ble enighet om viktige prioriteringer innenfor totalramme på 2,7 prosent.

- Dette er et solidarisk oppgjør der vi prioriterer de lavtlønte og likelønn, og opprettholder kjøpekraften. Det er viktig for oss, og i tråd med vedtaket i LOs representantskap, sa LO-leder Gerd Kristiansen da protokollen var underskrevet torsdag kveld.

LO og NHO ble i mellomoppgjøret enig om et tillegg på 1,75 kroner i timen,   (3 500 kroner per år) for medlemmer på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, det vil si overenskomster med gjennomsnittlig årslønn på 388.013 kroner eller mindre. Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er 431.126 kroner.

 - LO har en tradisjon for å ta ansvar i vanskelige tider. Det gjør vi også i år. Vi tar hensyn til bedriftene i en utfordrende situasjon for norsk næringsliv. Nå håper jeg regjeringen viser det samme ansvaret, lytter til partene og reverserer innstrammingen i permitteringsregelverket, sa Kristiansen i sin første kommentar.