Når Egil André Aas går i spissen for sin forhandlingsdelegasjon til Kommunal- og moderniseringsdepartementet den 30. mars, blir det for første gang som LO Stat-leder. Men da har det allerede skjedd mye. Forbundene har spilt inn krav og prioriteringer, som forhandlingsutvalget har behandlet. Samtidig må tallknuserne i LO Stat gjøre sin jobb.

Som vanlig har disse forhandlingene frist natt til første mai.

Forhandlingene i Spekters A-del innledes 4. april. Det er i utgangspunktet satt av to dager til disse innledende forhandlingene, før oppgjøret flyttes videre i den enkelte virksomhet.