Det innebærer at partene og Riksmekleren har tre uker på seg på å finne en løsning på uenighetene som førte til bruddet i statsoppgjøret 30 april på kvelden. Det betyr også at fasen med «radiotaushet» har startet for alle involverte.
 
- Slik må det være. Det er bra for alle parter at vi får muligheten til å mekle uten forstyrrelser. Det sier seg selv at vi har noen utfordringer de neste tre ukene, men vi går inn i meklingen med planer om å finne en løsning. Samtidig må vi selvfølgelig forberede oss på at det motsatte skjer. Så får vi se hvor det bærer, sier LO Stat-leder Egil André Aas.
 
Det er allerede levert en plassoppsigelse for LO Stats over 40.000 medlemmer i staten, men det betyr ikke at alle vil bli tatt ut i en eventuell konflikt. Den 9. mai vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) få beskjed om hvilke virksomheter som vil bli berørt, samt et omtrentlig antall. Innen 16. mai vil KMD få navnelistene og dermed også det nøyaktige antallet.