Når Riksmekler Mats Ruland og partene tirsdag startet jobben med å finne løsninger på kompliserte problemer i statsoppgjøret, ble det også innført «radiotaushet» om det som skjer i meklingen fram mot fristen torsdag ved midnatt.

Mekling skal skje uten at noen av partene røper noe av det som skjer inne på Riksmeklerens nye kontorer i Akersgata i hovedstaden. Sånn må det rett og slett være, og det er faktisk brudd på norsk lov å bryte denne taushetsplikten.

Det innebærer at vi ikke kan si noe om det som skjer i dagene framover. Tradisjonelt er det slik at Riksmekleren med jevne mellomrom, typisk det siste døgnet, gir korte statusoppdateringer.

Selv om partene kommer til å jobbe hardt med å finne en god løsning i mekling, er det også slik at de må forberede seg på at det motsatte skjer. Det betyr at man planlegger for at det kan bli konflikt i staten fra klokken 0600 24. mai. LO Stat varslet før pinse at de i så fall at de i et første uttak vil ta ut 1100 medlemmer i staten i streik. I all hovedsak er dette NTL-medlemmer i Oslo. Disse har da også fått beskjed om å gjøre seg klar.