I 7. etasje hos LO Stat er det stor aktivitet. Her vurderer Anniken Refseth og Ingrid Myran hvem som får dispensasjon.

– Det er krevende prosesser og mange detaljer, forteller Myran, som til daglig er ansatt i Fellesorganisasjonen (FO).

Alle søknader skal først behandles lokalt. De som er satt opp på listen, men likevel skal unntas kan være på tjenestereise, kurs, ha planlagt ferie, være i stillinger som er viktige for sikkerheten eller har betydning for liv og helse. Noen, som embetsmenn, skal ikke tas ut. Alt dette reguleres av Hovedavtalen i staten.

Arbeidsgiver, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), sender så søknaden til LO Stat.

Les mer på aktuell.no