- Dette har vært et svært tøft oppgjør, men nå er jeg glad for at vi kom i mål med et resultat, sier Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat.

Klausulen betyr at staten aksepterer at et eventuelt etterslep som måtte oppstå når industrien har gjennomført sine lokale forhandlinger, skal tas hensyn til i mellomoppgjøret i 2015.

- Dette er ingen trussel mot frontfagsmodellen, men helt i tråd med Holden-lll-utvalgets konklusjoner, sier hun.

Rønoldtangen forteller at årets oppgjør handlet mye om å bevare elementene i dagens hovedtariffavtale. Det mener hun er oppnådd.

- Vi opplever et markert press fra den nye regjeringen mot opparbeidede rettigheter. Disse angrepene har vi slått tilbake, men det er nok ikke siste gang vi møter slike krav, sier hun.

Resultatet:

  • Det gis et generelt tillegg med virkning fra 1. mai 2014. Det har en god likelønnsprofil starter på 6500 kroner på lønnstrinn 19 og øker til 8800 på lønnstrinn 53. Deretter 1.98 prosent fra lønnstrinn 54 til lønnstrinn 101. 
    I tillegg er det gjort sentrale avsetninger som skal medvirke til å løfte noen av lønnsrammene i staten.
  • Så er det avsatt en lokal pott som utgjør ca 1/3 av årets lønnstillegg.

- Den lokale pottens andel er større enn vi ønsket oss på forhånd, men vi har kjempet hardt og lenge for at så stor del som mulig skal fordeles sentralt. Jeg har tiltro til at våre tillitsvalgte i staten vil gjøre en god jobb for sine medlemmer i forhandlingene som skal gjennomføres lokalt sier hun.

Hun påpeker at det for LO Stat har vært viktig å få gjennomslag for å beholde dagens tariffsystem i staten. Det mener hun vil sikre en fortsatt rettferdig fordeling av lønna.

- Meklingsresultatet betyr også at det nedsettes en arbeidsgruppe knyttet til arbeidstid og forsikringsordninger for ansatte som jobber i utlandet.

Last ned: Fra Riksmeklerens møtebok, protokollen for statsoppgjøret (PDF) (5MB)