Streiken handler om stor avstand mellom krav og tilbud på den økonomiske siden, men kjernen i denne konflikten er at NHO Service nekter å gi de streikende lik pensjon for likt arbeid.

 Vi mener det burde være en selvfølge at de som jobber på NHO Service sine sykehjem skal ha samme pensjonsnivå som andre med samme jobb, sier Tone Rønoldtangen.

Det hører med til historien at NHO Service ved å avvise kravet åpenbart mener at det ikke bare skal være forskjeller mellom ansatte ved ulike sykehjem, men også internt på det enkelte sykehjem.

Det er både urimelig og oppsiktsvekkende at NHO slik også bryter prinsippet om like pensjonsordninger på samme bedrift, legger hun til. 

Når NHO Service insisterer på å rekruttere medlemmer på billigere tariffavtaler enn andre, er det ikke bare tariffhopping innen et isolert område i arbeidslivet, men et angrep på hele fagbevegelsen og prinsippet om likebehandling.

Det er derfor et rettferdig krav på vegne av mange som Fagforbundet har fremmet, og som medlemmene nå streiker for. Det er også et poeng at forskjellsbehandlingen rammer en kvinnedominert lavlønnsgruppe og slik også et angrep på likelønnssatsingen i offentlig sektor, sier LO Stat-lederen. 

Alt dette på grunn av et ønske om kortsiktig profitt for eierne. LO Stat oppfordrer NHO Service til å gå tilbake til forhandlingsbordet og finne en løsning som ivaretar de ansatte og gir dem de samme rettighetene som kollegene har.