– Vi har lang tradisjon for å ta helhetshensyn når vi formulerer våre krav. Vi konstaterer at forhandlingsresultatet i frontfaget (LO/NHO) innebærer et moderat oppgjør. Det forholder vi oss til, sier LO Stats leder, Tone Rønoldtangen.

Den økonomiske rammen fra frontfaget er beregnet til 2,7 prosent. I staten viser tallene fra Teknisk beregningsutvalg at statsansatte allerede har fått uttelling i 2015 gjennom et lønnsoverheng på 2,1 prosent. I tillegg skal partene sammen beregne lønnsglidningen i 2015. Det innebærer at det er lite «friske penger» i potten.

– Men det betyr ikke at vi ikke skal kjempe for en rettferdig fordeling. Med lite penger på bordet, blir prioriteringene desto viktigere, sier hun.

For LO Stat innebærer det at de ønsker en profil som hensyntar lav- og likelønn. Resultatet i frontfaget går da også i den retningen.

– Vi må holde trykket oppe i kampen for likelønn. Tallene viser at statlig sektor er en av de beste i klassen. Det har ikke kommet av seg selv, men gjennom målrettet arbeid og riktige prioriteringer, sier LO Stat-lederen.

Hun tror det blir krevende forhandlinger fram mot fristen 30. april ved midnatt.

– Vi vil bruke tiden godt frem til da for å få til en forhandlingsløsning. Det er vårt primære mål nå, men vi forbereder oss selvfølgelig også på at så ikke skjer, med de følgene det måtte få, sier LO Stat-lederen.

De detaljerte økonomiske kravene vil bli overlevert staten på et senere tidspunkt.

 

Kontaktpersoner for ytterligere kommentarer:

Leder i LO Stat, Tone Rønoldtangen telefon: 930 05 183
Informasjonssjef, Stein Syrstad: 906 89 882