Et områdevarsel er den første beskjeden til arbeidsgiver om hvor en streik vil ramme. Det gir bare et totalantall, og hvilke departementer, etater og virksomheter som blir berørt. Også de andre hovedsammenslutningene leverer et slikt forhåndsvarsel. Fra LO Stats side vil ca. 4000 medlemmer bli tatt ut i første fase.

En uke før meklingsfristen vil LO Stat overlevere navnelistene over hvilke medlemmer som kommer til å ta på seg streikevesten hvis det blir konflikt.