Prognosene for norsk økonomi er gode. LO Stat, YS Stat og Unio mener derfor at det er rom for et balansert og fornuftig oppgjør som sikrer de statsansatte deres andel av verdiskapningen og statens behov for god tjenesteproduksjon med god kvalitet.

- Bedriftene går bra, har høy produktivitet og god lønnsevne, sier forhandlingslederne i LO Stat, YS Stat og Unio, Tone Rønoldtangen, Pål N. Arnesen og Arne Johannessen. De påpeker at TBU-tallene viser et etterslep i forhold til privat sektor som er økende og som nå utgjør minst 0,6 prosentpoeng. Hvis ikke dette gapet tettes, taper staten i kampen om å beholde og rekruttere de best kvalifiserte arbeidstakerne, mener de tre.

Derfor krever LO Stat, YS Stat og Unio at den økonomiske rammen ved årets oppgjør må baseres på den forventede lønnsutviklingen for industriarbeider/industrifunksjonærer i NHO-området og gjenspeile sammensetningen av arbeidsstokken i staten.

De tre ønsker å benytte alle tre elementer – generelt tillegg, sentrale justeringer og årlige lokale forhandlinger i oppgjøret. Hoveddelen av de økonomiske midler som er til disposisjon, må gis som sentrale tiltak.

De krever også at arbeidet for likelønn innad i staten videreføres, og at verdsetting av arbeidstakere i foreldrepermisjon iverksettes i tariffoppgjøret 2012."

Årets tariffrevisjon er et hovedoppgjør, noe som innebærer at det også vil bli fremmet krav utenom de rent økonomiske. Blant disse finner vi blant annet krav knyttet til, medbestemmelse, innleie av arbeidskraft og velferdspermisjon for omsorg av voksne i nær relasjon.

De detaljerte økonomiske kravene vil bli overlevert staten senere i forhandlingene, som har en frist 30. april ved midnatt (natt til 1. mai).


Kontaktpersoner:

Forhandlingsleder LO Stat, Tone Rønoldtangen telefon: 930 05 183
Forhandlingsleder Unio, Arne Johannessen, telefon: 928 96 461
Forhandlingsleder YS Stat, Pål N. Arnesen, telefon 916 38 608