Når partene i et oppgjør blir enige om forslag til ny tariffavtale, skal medlemmene som berøres stemme over forslaget. Sier flertallet ja, blir avtalen gjeldende. Ved et nei-flertall forkastes resultatet og det blir streik.

Alle LO-forbundene som har medlemmer blant de statsansatte må samordne sine krav gjennom LO Stat, som har forhandlingsretten. Dette reguleres av tjenestetvistloven.

På samme måte må de samordne avgjørelsen om et meklingsforslag skal anbefales eller avvises. Nei-flertall i et forbund kan bli oppveid av ja-flertall i andre forbund. Når uravstemningen er gjennomført, leverer LO Stat et samlet resultat til Riksmekleren.

Mange muligheter

Stemmegivningen kan skje skriftlig med stemmeseddel, elektronisk og via sms. Mulighetene varierer forbundene imellom. Alle gir informasjon til medlemmene når det nærmer seg avstemningen og hvilke frister som gjelder.

LO Stat skal til Riksmekleren fredag 20. juni kl. 12 for å fortelle hva resultatet ble. Først etter det er tallene offentlige.

Les mer på aktuell.no