Til tross for at de fire organisasjonene i staten onsdag i denne uken leverte et streikevarsel som omfatter ca 10.000 statstilsatte, var det en optimistisk Gjesteby som ønsket velkommen til det første møtet med fulle delegasjoner. Ikke en tom stol var å oppdrive ved møtestart. Så trangt var det at "avstanden mellom partene" var liten.

Men til tross for en gemyttlig åpning; det ligger mye arbeid foran både riksmekleren og partene før fristen ved midnatt den 23. mai. Avstanden mellom partene i forhandlingene var så stor at arbeidstakerorganisasjonene brøt fire dager før fristen.

- Jeg beklager selvfølgelig at oppgjøret måtte til Riksmekleren, sier LO Stats leder, Tone Rønoldtangen, - men det var nødvendig.

Hun legger til at LO Stat går inn i meklingen med et mål om å unngå konflikt. - Jeg er optimist, men innser at det ligger mange utfordringer foran oss, sier hun.

Det er Riksmekleren som har ansvaret for informasjonen utad under mekling. LO Stat er derfor avskåret fra muligheten til å komme med detaljer fra meklingen. Kari Gjesteby vil etter alt å dømme følge tradisjonen med å komme med korte statusoppdateringer. Spesielt helt i innspurten 23. mai.

Her kan du lese mer om LO Stats streikevarsel i fase 1: